Image Alt

Bảng so sánh – Thursday cho nhà hàng & tiệm cafe

TÍNH NĂNG
Gói Standard $0
Gói Plus $69
Gói Pro $99
 
GÓI Standard Plus Pro
Bao gồm những tính năng tiêu chuẩn để bắt đầu quản lý kinh doanh. Không giới hạn định mức các tính năng để tăng tính hiệu quả. Gồm các tính năng cao cấp để quản lý kinh doanh mạnh mẽ.
$0 $69 $99
Miễn phí hoàn toàn. Chi phí hàng tháng/ cửa hàng. Chi phí hàng tháng/ cửa hàng.
*Trả theo năm chỉ còn $49/ tháng *Trả theo năm chỉ còn $79/ tháng.
 
QUẢN LÝ KINH DOANH (POS)
Tạo, quản lý và cập nhật menu. Included Included Included
Tạo và quản lý combo sản phẩm. Included Included
Quản lý công thức chế biến, định mức nguyên vật liệu theo công thức. Included
Theo dõi lý do huỷ đặt bàn và các yêu cầu bồi hoàn. Included
Tài khoản đăng nhập. Included 1 tài khoản Included 2 tài khoản Included không giới hạn
Theo dõi thao tác của nhân viên. Included giới hạn lịch sử 14 ngày Included giới hạn lịch sử 30 ngày Included không giới hạn lịch sử
Ghi nhận doanh thu ngày và doanh thu nhân viên. Included Included Included
​Tạo chương trình khuyến mại tự động. Included
Chương trình tích điểm và hạn mức quy đổi điểm thưởng. Included 1 chương trình, 1 hạn mức Included 1 chương trình, 5 hạn mức Included 5 chương trình, không giới hạn hạn mức
Lưu trữ điện tử và tra cứu hồ sơ khách hàng. Included Included Included
 
THANH TOÁN
Tích hợp thanh toán EFTPOS
Included phí tiêu chuẩn Included phí tốt hơn Included phí thấp nhất
 
MARKETING TỰ ĐỘNG
Check-in với tuỳ chọn không tiếp xúc (scan QR code). Included Included
Tự động phân loại khách hàng theo mức độ sử dụng dịch vụ để thực hiện các chiến dịch marketing. Included Included
SMS mang tên cửa hàng.  Included
Gửi tin chương trình khuyến mại cho khách hàng qua SMS. Included Included
 
 
QUẢN LÝ SƠ ĐỒ BÀN
Quản lý và theo dõi toàn bộ hệ thống bàn tại nhà hàng/ tiệm café theo từng khu vực: bàn trống hay bàn có người. Included
       
       
KẾT NỐI BỘ PHẬN BẾP      
Quản lý dễ dàng tất cả các order chế biến với bộ phận bếp. Included Included
Gửi order vào bếp cực nhanh và tiện dụng. Included Included
Tự động in các order chế biến tại bếp với máy in được cấu hình sẵn trong gói. Included Included
Theo dõi tình trạng order bếp được gửi đi. Included Included
Cấu hình in bếp nâng cao.   Included
       
GIỚI HẠN THIẾT BỊ      
Số lượng máy bán hàng (POS Station). (không hỗ trợ tạo Máy bán hàng) không giới hạn không giới hạn
Số lượng máy in không giới hạn không giới hạn không giới hạn
Số lượng màn hình Khách (Customer Display) (không hỗ trợ) không giới hạn không giới hạn
 
GÓI Standard Plus Pro
Bao gồm những tính năng tiêu chuẩn để bắt đầu quản lý kinh doanh. Không giới hạn định mức các tính năng để tăng tính hiệu quả. Gồm các tính năng cao cấp để quản lý kinh doanh mạnh mẽ.
$0 $69 $99
Miễn phí hoàn toàn. Chi phí hàng tháng/ cửa hàng. Chi phí hàng tháng/ cửa hàng.
*Trả theo năm chỉ còn $49/ tháng. *Trả theo năm chỉ còn $79/ tháng.