Thị trường

Với diễn biến phức tạp của tình hình COVID-19, khi các hoạt động mua sắm và các dịch vụ đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự đình trệ tạm thời, các phương pháp mà khối dịch vụ làm đẹp có thể thực hiện để tiếp tục làm việc với khách hàng và điều hành cửa tiệm của mình là điều mà mỗi chủ tiệm nail đều sẽ quan tâm.