Thông tin hữu ích

Trong hoạt động phục vụ kinh doanh, đa phần khách hàng tiềm năng sẽ đi tới việc quyết định sử dụng sản phẩm dịch vụ hay không thường dựa trên các đánh giá online đến từ những người đã từng sử dụng dịch vụ của bạn. Vậy làm thế nào để tiệm có được nhiều đánh giá tốt và tăng số lượng khách hàng mới?